Gezinnen

Uilenspel vzw biedt gratis schoolse ondersteuning aan gezinnen waarvan de kinderen in de derde kleuterklas, het eerste of tweede leerjaar zitten. De kinderen lopen school en/of wonen in Sint-Amandsberg, de Brugse Poort en Sluizeke-Tolhuis-Ham. Het betreft meestal kinderen die moeilijkheden ondervinden met bepaalde leerinhouden (bijvoorbeeld omdat er thuis geen Nederlands wordt gesproken) en gezinnen die niet kunnen terugvallen op ondersteunende netwerken.

De meeste gezinnen komen bij Uilenspel vzw terecht via de school van het kindje of via een buurtorganisatie. Gezinnen kunnen zich ook zelf aanmelden bij Uilenspel vzw wanneer ze voelen nood te hebben aan extra ondersteuning. In dit laatste geval zal Uilenspel vzw steeds contact opnemen met de school waar het kindje les volgt of met een buurtorganisatie die het gezin kent.