Geschiedenis

Uilenspel vzw werd opgericht in december 2008 op initiatief van een aantal buurtbewoners van de Sint-Bernadettestraat en omgeving. In de sociale tuinwijk Sint-Bernadette bleek al langer een vraag naar extra schoolse begeleiding. Een aantal buurtbewoners bundelden de krachten en gingen in het voorjaar van 2008 met deze vraag op pad naar diverse instanties.
Verschillende buurtscholen, buurtorganisaties, het OCMW, het CLB en een aantal stadsdiensten bevestigden de nood aan huistaakbegeleiding en reageerden zeer enthousiast. Er ontstond een stuurgroep die in het najaar van 2008 het aanbod verder uitwerkte.

Al snel bleek ook dat er kon gerekend worden op vele enthousiaste vrijwilligers die een kindje wilden begeleiden. Zo startten 21 vrijwilligers in de loop van januari 2009 met de begeleiding van evenveel kindjes.

Een maand later, in februari 2009, werd Uilenspel vzw door de stad Gent erkend als huistaakbegeleidingsinitiatief. Deze erkenning impliceert dat Uilenspel vzw tegemoetkomt aan de criteria die de stad Gent vooropstelt voor een kwaliteitsvolle werking.

Omdat de vraag in Sint-Amandsberg nog veel groter bleek te zijn, werden in mei 2009 extra partners gezocht om de werking van Uilenspel vzw uit te breiden richting Gent-Dampoort. In het schooljaar 2009-2010 begeleidden een 40-tal vrijwilligers een kindje uit de buurt van Sint-Bernadette tot aan Dampoort. Hierbij kon Uilenspel vzw rekenen op de ondersteuning van 7 buurtscholen, 4 buurtorganisaties en verschillende stadsdiensten.

In het voorjaar 2010 was Uilenspel vzw laureaat van de 2-jaarlijkse ACW-prijs van het Kadehuis. Deze erkenning gaf ons extra moed om het aanbod verder uit te breiden.

Naar aanloop van het schooljaar 2010-2011 kon Uilenspel vzw dankzij middelen van het SD Worx Fonds een coördinatrice aanwerven.

Eveneens werd het werkingsgebied uitgebreid tot heel Sint-Amandsberg en werd er een samenwerking opgestart met vijf extra buurtscholen.

In het schooljaar 2010-2011 zijn er 66 vrijwilligers actief, die 60 kindjes uit de buurt begeleiden.

Vanaf januari 2012 zijn we gestart met onze werking in de Brugse Poort.

Tot op heden begeleiden we een 100-tal kinderen en hebben we eeb 120-tal vrijwilligers actief in Gent.