Uilenspel in een notendop

Wat is het doel van Uilenspel?

Uilenspel vzw wil de ontwikkelingskansen van kinderen uit kansarme gezinnen verbreden via buurtsolidariteit.

Aanbod

De vrijwilligers van Uilenspel vzw begeleiden gedurende 1 uur per week een kindje aan huis.
Tijdens een begeleidingsuurtje werkt de vrijwilliger aan de schoolse basisvaardigheden en motivatie van het kind via het principe van 'speels leren'.
Onze buurtgerichte aanpak resulteert veelal in een extra netwerk en vertrouwensband tussen 'buren'. We kiezen een gezin dat zo dicht mogelijk bij de vrijwilliger woont.
Onze partners, buurtscholen en buurtorganisaties nemen een centrale rol op in de omkadering van vrijwilliger en gezin. Deze partners stellen een vertrouwenspersoon aan die de begeleidingen opstart en opvolgt.

Doelgroep

Uilenspel vzw biedt gratis schoolse ondersteuning aan kinderen in de derde kleuterklas en in het eerste of tweede leerjaar. De kinderen lopen school en/of wonen in de volgende buurten: Sint-Amandsberg, Brugse Poort en Sluizeke-Tolhuis-Ham.
Giften zijn steeds welkom via overschrijving op onze rekening van Triodosbank
IBAN: BE11 5230 8030 3648 - BIC: TRIO BE BB